80.000 du khách mắc kẹt tại ‘Hawaii của Trung Quốc’ vì Covid-19

80.000 du khách mắc kẹt tại 'Hawaii của Trung Quốc' vì Covid-19

Đỗ An (Theo SCMP)


Source link: https://vietnamnet.vn/80-000-du-khach-mac-ket-tai-hawaii-cua-trung-quoc-vi-covid-19-2047876.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *