Cả làng nghìn người vác nơm lao xuống đầm trong lễ hội bắt cá vui nhộn ở Hà Tĩnh

Cả làng nghìn người vác nơm lao xuống đầm trong lễ hội bắt cá vui nhộn ở Hà Tĩnh


Cả làng nghìn người vác nơm lao xuống đầm trong lễ hội bắt cá vui nhộn ở Hà Tĩnh

Source link: https://vietnamnet.vn/le-hoi-vui-nhon-doc-dao-o-ha-tinh-ca-lang-vac-nom-luoi-lao-xuong-dam-bat-ca-cau-may-2029398.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.