Đạp xe giữa hàng dương, làm ngư dân ở vùng biển xanh như ngọc hoang sơ tại Móng Cái

Đạp xe giữa hàng dương, làm ngư dân ở vùng biển xanh như ngọc hoang sơ tại Móng Cái


Một ngày làm ngư dân ở biển xanh Móng Cái: Săn hải sản ăn liền, đạp xe giữa hàng dương

Source link: https://vietnamnet.vn/dap-xe-giua-hang-duong-lam-ngu-dan-o-vung-bien-xanh-nhu-ngoc-tai-mong-cai-2059949.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *