Món gỏi ‘độc’ ở Bình Dương làm từ măng cụt xanh chua chát, giá nửa triệu một cân

Món gỏi 'độc' ở Bình Dương làm từ măng cụt xanh chua chát, giá nửa triệu một cân


Món gỏi ‘độc’ làm từ măng cụt xanh chua chát, giá nửa triệu một cân ở Bình Dương

Source link: https://vietnamnet.vn/mon-goi-doc-lam-tu-mang-cut-xanh-chua-chat-gia-nua-trieu-mot-can-o-binh-duong-2025786.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.