Người phụ nữ 48 tuổi 10 lần chinh phục đỉnh Everest cao nhất thế giới

Người phụ nữ 48 tuổi 10 lần chinh phục đỉnh Everest cao nhất thế giới


Chân dung ‘nữ cường nhân’ 10 lần chinh phục ‘nóc nhà’ của thế giới

Source link: https://vietnamnet.vn/chan-dung-nu-cuong-nhan-10-lan-chinh-phuc-noc-nha-cua-the-gioi-2019999.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.