Phần Lan cho ra mắt dòng bia Lager OTAN theo chủ đề NATO

Phần Lan cho ra mắt dòng bia Lager OTAN theo chủ đề NATO


Phần Lan cho ra mắt bia NATO mang ‘hương vị của sự an toàn’

Source link: https://vietnamnet.vn/phan-lan-cho-ra-mat-bia-lager-otan-theo-chu-de-nato-2021539.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.