Trụ trì tiết lộ về việc cấm quay phim, chụp ảnh tại ngôi chùa ‘dát vàng’ ở Hưng Yên

Trụ trì tiết lộ về việc cấm quay phim, chụp ảnh tại ngôi chùa 'dát vàng' ở Hưng Yên


Trụ trì tiết lộ việc cấm quay phim, chụp ảnh tại ngôi chùa ‘dát vàng’ ở Hưng Yên

Source link: https://vietnamnet.vn/tru-tri-tiet-lo-ve-viec-cam-quay-phim-chup-anh-tai-ngoi-chua-dat-vang-2074816.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com