Trung Quốc cải tạo căn cứ quân sự thành hầm tránh nóng cho dân

Trung Quốc cải tạo căn cứ quân sự thành hầm tránh nóng cho dân

Đỗ An (Theo SCMP)


Source link: https://vietnamnet.vn/trung-quoc-cai-tao-can-cu-quan-su-thanh-ham-tranh-nong-cho-dan-2042000.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *