‘Xẻ’ rừng phòng hộ làm du lịch chui: Yêu cầu tháo dỡ, nghiêm túc kiểm điểm

'Xẻ' rừng phòng hộ làm du lịch chui: Yêu cầu tháo dỡ, nghiêm túc kiểm điểm


‘Xẻ’ rừng phòng hộ làm du lịch chui: Yêu cầu tháo dỡ, nghiêm túc kiểm điểm

Source link: https://vietnamnet.vn/yeu-cau-thao-do-khu-du-lich-chui-suoi-cha-cung-cha-rao-tinh-quang-binh-2019028.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *