Bắt kẻ làm giả giấy phép lái xe rồi mang đi bán ở Vĩnh Phúc

Bắt kẻ làm giả giấy phép lái xe rồi mang đi bán ở Vĩnh Phúc


Bắt kẻ làm giả giấy phép lái xe rồi mang đi bán ở Vĩnh Phúc

Source link: https://vietnamnet.vn/bat-ke-lam-gia-giay-phep-lai-xe-roi-mang-di-ban-o-vinh-phuc-2021243.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.