Cảnh sát phá khóa cửa, bắt thanh niên dùng bình ga mini khò lửa hủy ma túy

Cảnh sát phá khóa cửa, bắt thanh niên dùng bình ga mini khò lửa hủy ma túy


Cảnh sát phá khóa cửa, bắt thanh niên dùng bình ga mini khò lửa hủy ma túy

Source link: https://vietnamnet.vn/canh-sat-pha-khoa-cua-bat-thanh-nien-dung-binh-ga-mini-kho-lua-huy-ma-tuy-2023535.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.