Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên bị truy tố do sai phạm trong đấu giá đất

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên bị truy tố do sai phạm trong đấu giá đất


Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên bị truy tố do sai phạm trong đấu giá đất

Source link: https://vietnamnet.vn/cuu-pho-chu-tich-tinh-phu-yen-bi-truy-to-do-sai-pham-trong-dau-gia-dat-2029243.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.