Ông Tất Thành Cang bật khóc khi tự bào chữa, được đề nghị giảm 1-1,5 năm tù

Ông Tất Thành Cang bật khóc khi tự bào chữa, được đề nghị giảm 1-1,5 năm tù


Ông Tất Thành Cang bật khóc khi tự bào chữa, được đề nghị giảm 1-1,5 năm tù

Source link: https://vietnamnet.vn/ong-tat-thanh-cang-bat-khoc-khi-tu-bao-chua-duoc-de-nghi-giam-1-1-5-nam-tu-2027715.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.