Ông Tất Thành Cang: ‘Cấp dưới đưa tờ trình ngụy tạo, tôi chỉ là nạn nhân’

Ông Tất Thành Cang: 'Cấp dưới đưa tờ trình ngụy tạo, tôi chỉ là nạn nhân'


Ông Tất Thành Cang: ‘Cấp dưới đưa tờ trình ngụy tạo, tôi chỉ là nạn nhân’

Source link: https://vietnamnet.vn/ong-tat-thanh-cang-cap-duoi-dua-to-trinh-nguy-tao-toi-chi-la-nan-nhan-2027369.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.