Ông Tất Thành Cang ‘đổ thừa’ cho thuộc cấp khiến mình phạm tội

Ông Tất Thành Cang 'đổ thừa' cho thuộc cấp khiến mình phạm tội


Ông Tất Thành Cang ‘đổ thừa’ cho thuộc cấp khiến mình phạm tội

Source link: https://vietnamnet.vn/ong-tat-thanh-cang-do-thua-cho-thuoc-cap-khien-minh-pham-toi-2027162.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.