Ông Tất Thành Cang: ‘Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không phản bội lý tưởng của Đảng’

Ông Tất Thành Cang: 'Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không phản bội lý tưởng của Đảng'


Ông Tất Thành Cang: ‘Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không phản bội lý tưởng của Đảng’

Source link: https://vietnamnet.vn/ong-tat-thanh-cang-trong-bat-cu-hoan-canh-nao-cung-khong-phan-boi-ly-tuong-cua-dang-2028071.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.