Đến nhà bạn trai thấy nhà to, đất rộng tôi vội vàng cưới, không ngờ đời cay đắng

Đến nhà bạn trai thấy nhà to, đất rộng tôi vội vàng cưới, không ngờ đời cay đắng


Thấy bạn trai có nhà to, đất rộng tôi vội vàng cưới, không ngờ đời cay đắng

Source link: https://vietnamnet.vn/thay-ban-trai-co-nha-to-dat-rong-toi-voi-vang-cuoi-khong-ngo-doi-cay-dang-2019908.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.