Nhớ Tết xưa đói rét, lũ học trò ăn hết giò, bánh nhà thầy

Nhớ Tết xưa đói rét, lũ học trò ăn hết giò, bánh nhà thầy


Nhớ Tết xưa đói rét, lũ học trò ăn hết giò, bánh nhà thầy

Source link: https://vietnamnet.vn/nho-tet-xua-doi-ret-lu-hoc-tro-an-het-gio-banh-nha-thay-2097368.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *