Bộ trưởng Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đấu giá

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Biển số đưa ra đấu giá bao gồm biển số xe ô tô của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ký hiệu seri từ A tới Z nền màu trắng, chữ và số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đấu giá - 1

Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Quốc Chính).

Bộ trưởng Công an duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá cho từng phiên 

Theo dự thảo nghị định, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá. Trong trường hợp chưa đến kỳ đấu giá tiếp theo, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết biển số xe ô tô để đăng ký thì Bộ Công an giao Cục trưởng Cục CSGT quyết định.

Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá cho từng phiên đấu giá, trong đó bao gồm các nội dung chính: Danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá; giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; hình thức và phương thức tổ chức đấu giá; thời gian đấu giá; xử lý tình huống đấu giá (nếu có),…

Sau khi xét duyệt hồ sơ kỹ lưỡng, Bộ Công an sẽ ký hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô với một tổ chức đấu giá tài sản.

Bộ Công an chuyển danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời thông báo công khai danh sách, kế hoạch tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục CSGT, có đường dẫn đến trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá. Quy chế đấu giá phải được niêm yết, thông báo công khai trên trang thông tin đấu giá trực tuyến, trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản.

Biển số ô tô bị thu hồi nếu sử dụng không đúng quy định pháp luật

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp phát hiện thông tin, hồ sơ sai sự thật thì người đăng ký tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá.

Người trúng đấu giá vi phạm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá.

Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường internet tại trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác.

Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số ô tô đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham gia đấu giá.

Bộ trưởng Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đấu giá - 2

Một ô tô có biển số đẹp (Ảnh minh họa: Phùng Minh).

Sau khi nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe đã lựa chọn tham gia đấu giá, người tham gia sẽ được cấp mã số tham gia cuộc đấu giá.

Khi kết thúc cuộc đấu giá, trang thông tin đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá, thông báo kết quả cuộc đấu giá, hiển thị biên bản đấu giá để người trúng đấu giá xác nhận, gửi vào hòm thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản.

Bộ Công an sẽ phân công cán bộ theo dõi, giám sát quá trình tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên, số lượng người tham gia đấu giá, kết quả đấu giá và các vấn đề có liên quan.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản phải chuyển kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho Bộ Công an để phê duyệt kết quả trúng đầu giá và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá thực hiện theo quy định pháp luật về đăng ký xe. Biển số ô tô trúng đấu giá bị thu hồi trong trường hợp biển số sử dụng không đúng quy định pháp luật.

Nghị định này dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Dự thảo đề xuất, Bộ Công an mở một tài khoản chuyên thu tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thu tiền trúng đấu giá. Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Cùng thời điểm lập dự toán ngân sách hàng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách nhà nước để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện; đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền.


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-cong-an-quyet-dinh-so-luong-bien-so-xe-o-to-dau-gia-20230506100720487.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com