Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Quốc Hương – Đảng ủy viên, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Hồ Quốc Hương.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị - 1

Ông Hồ Quốc Hương (Ảnh: M.Đ).

Ông Hương nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, nay là xã Linh Trường, huyện Gio Linh. Trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, ông Hồ Quốc Hương có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, trong thời gian là cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính quyền các cấp, ông Hương đã có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương là nghiêm trọng, có việc rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, mất uy tín cá nhân.


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/cach-tat-ca-chuc-vu-trong-dang-cua-pho-truong-ban-dan-toc-tinh-quang-tri-20220608194734370.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.