“Cán bộ chức vụ càng cao càng phải nêu gương”

Ngày 22/8, Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã triển khai kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Bạc Liêu. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn.

Cán bộ chức vụ càng cao càng phải nêu gương - 1

Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư triển khai kiểm tra tại Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Phan Xuân Thủy – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó đoàn kiểm tra 546 – công bố quyết định của Ban Bí thư thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2022. Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tại Bạc Liêu từ ngày 26-30/8/2022, làm việc tại một số đơn vị như UBND tỉnh Bạc Liêu, công an tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu, TP Bạc Liêu, huyện Phước Long.

Theo ông Phan Xuân Thủy, mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận nêu trên. Qua đó, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Cán bộ chức vụ càng cao càng phải nêu gương - 2

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, sau Đại hội XIII, Trung ương đã có nhiều hội nghị, xây dựng các nghị quyết… thể hiện sự quan rất lớn trong công tác xây dựng Đảng, khẳng định chúng ta tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình cơ sở.

“Trong vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên thì cán bộ chức vụ càng cao càng phải nêu gương…”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một trong những nội dung kiểm tra.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, quá trình kiểm tra bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình của tổ chức kiểm tra.

“Việc kiểm tra bám sát 5 nội dung theo nghị quyết, quy định, kết luận nhưng đồng thời gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Sau khi kiểm tra, cần rút ra được việc lãnh đạo, chỉ đạo có những gì nổi bật, có gì mới, hay có những mô hình hay ở cơ sở thì tuyên truyền… Đồng thời, qua kiểm tra chỉ ra những mặt nào còn hạn chế, vướng mắc, khó khăn để bàn giải pháp khắc phục”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt.

Theo báo cáo dự thảo của Tỉnh ủy Bạc Liêu, qua kiểm tra, tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, hàng năm ngoài tổ chức tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt, các cấp ủy, tổ chức Đảng phát hiện, chỉ đạo nghiêm túc khắc phục đối với các trường hợp có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Từ năm 2019 đến nay, Bạc Liêu đã xử lý kỷ luật 205 trường hợp, cụ thể: Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị có 119 trường hợp; biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống có 84 trường hợp; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có 2 trường hợp.

Cán bộ chức vụ càng cao càng phải nêu gương - 3

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng, khi thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận nêu trên vẫn còn một số khó khăn, bất cập như một số quy định của Đảng chưa đồng bộ, thống nhất với chính sách, pháp luật của Nhà nước nên khó khăn trong tổ chức thực hiện; một số cán bộ, đảng viên dè dặt, thiếu quyết đoán trong điều hành và trông chờ cấp trên nên chậm tiến độ trong triển khai nhiệm vụ, nhất là quản lý biên chế, tổ chức bộ máy, mua sắm tài sản, quản lý đầu tư công,…

Chế độ chính sách, thu nhập của cán bộ, công chức viên chức còn thấp, chưa phù hợp; lương, thưởng không đủ để trang trải cuộc sống, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục và cán bộ cấp cơ sở làm cho người lao động không an tâm công tác, chưa nhiệt tình và nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, thậm chí một số bỏ việc, nghỉ việc.

Tỉnh ủy Bạc Liêu kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để huy động lực lượng toàn xã hội tham gia.


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/can-bo-chuc-vu-cang-cao-cang-phai-neu-guong-20220822113114032.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *