Cán bộ nghỉ việc nhiều: Bộ Nội vụ đề nghị hàng loạt giải pháp

Để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc vì nhiều nguyên nhân khác nhau, Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu triển khai, thực hiện một số giải pháp.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề nghị quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, ổn định.

Cán bộ nghỉ việc nhiều: Bộ Nội vụ đề nghị hàng loạt giải pháp - 1

Trụ sở Bộ Nội vụ (Ảnh: Thế Kha).

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tham mưu, hoàn thiện các quy định về xã hội hóa, định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước… Từ đó làm cơ sở để bộ, ngành, địa phương phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; có các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

“Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc”- Bộ Nội vụ đề nghị.

Bên cạnh đó phải đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ. Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài một cách thiết thực, cụ thể.

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế chủ động nắm bắt định hình, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp, tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Nội vụ sẽ chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền trên cơ sở điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp; tham mưu, đề xuất chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công.

Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ và cơ quan chức năng hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM,… báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1/01/2020 đến ngày 30/6/2022.


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/can-bo-nghi-viec-nhieu-bo-noi-vu-de-nghi-hang-loat-giai-phap-20220921165915721.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *