Chính thức tách Tổng cục Đường bộ thành 2 đơn vị cấp Cục thuộc Bộ GTVT

Ngày 24/8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký và ban hành Nghị định số 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Theo đó, Bộ GTVT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Chính thức tách Tổng cục Đường bộ thành 2 đơn vị cấp Cục thuộc Bộ GTVT - 1

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải đã có sự thay đổi theo Nghị định 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Ảnh: Báo Đầu tư).

Cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, gồm: Vụ Kế hoạch – Đầu tư; Vụ Tài chính; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Vụ Vận tải; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Văn phòng; Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đường cao tốc Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Cục Quản lý đầu tư xây dựng; Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; Trường Cán bộ quản lý GTVT; Báo Giao thông; Tạp chí GTVT.

Đáng chú ý, theo Nghị định này, Chính phủ quyết định tách Tổng cục Đường bộ thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị này.

Theo đề án Bộ GTVT xây dựng, Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam có 5 phòng: Tổ chức – Hành chính; Pháp chế – Thanh tra – An toàn; Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc; Kế hoạch – Tài chính và Quản lý đầu tư xây dựng. Ba Chi cục Quản lý đường bộ cao tốc 1, 2, 3 và Trung tâm Điều hành giao thông đường bộ cao tốc (ITS).

Cục Đường bộ cao tốc sẽ theo dõi, bảo trì, khai thác và quản lý nhà nước trên các tuyến cao tốc hiện có, gồm 209 km do Nhà nước đầu tư; 245km theo hình thức BOT và khoảng 773km do địa phương và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đầu tư.

Cục Đường bộ Việt Nam có khối phòng ban tham mưu tương tự Cục Đường cao tốc và có thêm các phòng: Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế. Dưới Cục Đường bộ có 7 chi cục là I, II, III, IV, V, VI và Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ.

Năm 2022, số biên chế cơ quan hành chính của Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 728. Sau khi chia tách, dự kiến Cục Đường bộ Việt Nam sẽ có 558 người và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam có 170 người.


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/chinh-thuc-tach-tong-cuc-duong-bo-thanh-2-don-vi-cap-cuc-thuoc-bo-gtvt-20220825220854415.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *