Cục Đăng kiểm đang cần người làm việc, Bộ GTVT tuyển dụng

Cục Đăng kiểm đang cần người làm việc, Bộ GTVT tuyển dụng

Cục Đăng kiểm đang thiếu nhân sự nghiêm trọng

Theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Cục Đăng kiểm Việt Nam là một đơn vị thuộc Bộ có nhiệm vụ tham mưu và hỗ trợ Bộ trưởng quản lý việc đăng kiểm đối với nhiều loại phương tiện và thiết bị. Cục Đăng kiểm chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và an toàn lao động đối với các loại phương tiện và thiết bị theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam gồm có 13 tổ chức tham mưu, giúp Cục Trưởng, 20 Chi cục Đăng kiểm, 13 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và 4 đơn vị sự nghiệp.

Đăng kiểm viên thực hiện kiểm định xe cơ giới.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến nay, nhiều lãnh đạo và đăng kiểm viên tại 7 trung tâm và 2 chi cục đăng kiểm đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Vì vậy, nhân sự chuyên môn và nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm đang gặp tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng.

Xem thêm:   Từ 1/1/2023, hộ chiếu tách "họ", "chữ đệm và tên" thành 2 dòng

Ngoài ra, theo quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm quản lý việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại các tổ chức tham mưu và đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, quá trình tuyển dụng mất ít nhất 60 ngày trong khi yêu cầu về nhân sự hiện nay đang cấp bách và gấp rút.

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm đã tự đảm nhiệm chi tiêu kể từ khi thành lập (ngày 25/4/1964) cho đến nay. Cục Đăng kiểm luôn tuân thủ chế độ tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.

Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm Việt Nam không được phân quyền tuyển dụng cán bộ công chức và không nhận lương từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, Cục Đăng kiểm đã gửi công văn đề nghị cho đơn vị có thẩm quyền để ký hợp đồng lao động và làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc.

Nhận thấy tình hình khẩn cấp, Bộ GTVT đã đề xuất cho Bộ Nội vụ cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc cho đến khi đủ cán bộ công chức theo quy định nhằm giải quyết khó khăn trong bối cảnh thiếu nhân sự nghiêm trọng hiện tại.

Source link: Tin Nóng Trong Ngày

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com