Những tỉnh, thành phố có nhiều huyện, xã được sáp nhập

Tổng quan về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, đang có sự quan tâm của dư luận về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2030. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc này đã được Bộ Nội vụ thẩm định.

Trong hồ sơ gửi tới Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ đã trình bày tình hình sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua.

Những tỉnh, thành phố có nhiều huyện được sáp nhập, sắp xếp lại

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, cả nước hiện có 19 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không đạt đủ 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trong giai đoạn 2019 – 2021. Có tổng cộng 31 đơn vị hành chính cấp huyện đã được sắp xếp.

Trong đó, đã có 21 đơn vị hành chính cấp huyện được sáp nhập, sắp xếp lại. Các tỉnh, thành phố bao gồm: Cao Bằng, Quảng Ngãi, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ninh và TPHCM (Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức sáp nhập thành TP Thủ Đức).

Ngoài ra, có 6 đơn vị cấp huyện được điều chỉnh địa giới hành chính mà không làm giảm số lượng đơn vị, bao gồm: Thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Sau quá trình sắp xếp, số lượng huyện trong cả nước đã giảm từ 713 đơn vị xuống còn 705 đơn vị (giảm 8 đơn vị). Các tỉnh có số lượng huyện giảm đáng kể bao gồm: Cao Bằng, Hòa Bình, TPHCM, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Yên Bái, Điện Biên và Lai Châu.

Tình hình sáp nhập xã trên cả nước

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước hiện có 626 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không đạt đủ 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trong giai đoạn 2019 – 2021. Đã có tổng cộng 1.141 đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp.

Trong số đó, đã thực hiện sắp xếp 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 541 xã thuộc diện phải sắp xếp, 117 xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 398 xã liền kề có liên quan đến sắp xếp.

Sau quá trình sắp xếp, số lượng xã trong cả nước đã giảm từ 11.160 xuống còn 10.599 xã (giảm 561 đơn vị). Có tổng cộng 170 đơn vị hành chính cấp xã đã được sáp nhập vào đơn vị hành chính phường, thị trấn.

Hạn chế và vướng mắc

Tuy nhiên, công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã vẫn còn nhiều hạn chế và vướng mắc. Đa số các địa phương ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra cần sắp xếp nhiều đơn vị hành chính, trong khi các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam có số lượng đơn vị cần sắp xếp không lớn.

Cần chú ý đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn về dân số và diện tích tự nhiên, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc. Các địa phương cần phải xem xét một cách toàn diện và thấu đáo để đảm bảo công tác sáp nhập diễn ra suôn sẻ.

Ngoài ra, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã cũng gặp nhiều khó khăn. Việc thay đổi tên mới hoặc ghép tên trong đơn vị mới sẽ tăng gấp đôi khối lượng công việc để thực hiện các thủ tục chuyển đổi con dấu, giấy tờ cho các tổ chức cá nhân ở các xã, huyện.

Công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần được tiến hành một cách cẩn thận và chuẩn bị kỹ lưỡng.