Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng được bổ nhiệm theo Quyết định số 35/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng đã nhận được sự bổ nhiệm và điều động theo Quyết định số 35/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Năm 2017, Thủ tướng đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Với biệt danh là Bộ tư lệnh 86, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng đã tổ chức lại Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Chức năng và nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong quân đội. Nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng bao gồm:

  • Đóng vai trò chủ yếu trong việc bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng.
  • Đóng góp vào việc đảm bảo an ninh và an toàn không gian mạng quốc gia.
  • Chiến đấu chống lại tội phạm công nghệ cao và thực hiện “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng.
  • Góp phần bảo vệ độc lập và chủ quyền của tổ quốc trên đất liền, không, biển và không gian mạng.

Tin Nóng Trong Ngày

Để biết thêm thông tin chi tiết về Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, hãy truy cập Tin Nóng Trong Ngày.

Source: Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng