Thủ tướng chỉ đạo rà soát, nâng cấp các công trình phục vụ thi đấu thể thao

Thủ tướng chỉ đạo rà soát, nâng cấp các công trình phục vụ thi đấu thể thao - 1

Suốt 10 năm qua mặt cỏ sân Mỹ Đình được dùng đi dùng lại chứ không được thay mới. (Ảnh: Mạnh Quân).

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 74/VPCP-KGVX ngày 5/1/2023 về việc báo cáo về thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao. 

Cụ thể, thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao, nhất là các cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ; khuôn khổ pháp lý và tình hình thực hiện đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng chất lượng công trình hằng năm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc.

Đề xuất giải pháp phù hợp bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu thực tế cho các hoạt động thi đấu thể thao và các hoạt động văn hóa, thể thao khác; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2023.


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/thu-tuong-chi-dao-ra-soat-nang-cap-cac-cong-trinh-phuc-vu-thi-dau-the-thao-20230105205633985.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *