Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tổ chức gặp mặt nhân ngày truyền thống

Ngày 15/7, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022) và chuẩn bị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện Quyết định số 6868/QĐ- BCA, ngày 6/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06); Quyết định số 6889/QĐ- BCA, ngày 6/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc C06, ngày 17/8/2020, Cục C06 đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở sáp nhập 3 phòng, 2 Trung tâm thuộc C06 cũ (Phòng 3, Phòng 4, Phòng 9, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm căn cước công dân quốc gia) và các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, cán bộ công tác tại Trung tâm.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tổ chức gặp mặt nhân ngày truyền thống - 1

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022). (Ảnh: Đỗ Quyên).

Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5058/QĐ BCA quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục C06, trong đó bổ sung Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Tuy là đơn vị mới thành lập nhưng Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục C06 trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đó là hướng dẫn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh đăng ký, quản lý cư trú, sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên toàn quốc”, lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư nói.

Theo đó, việc xây dựng thành công hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân cũng là bước đi căn bản, tạo lập nền tảng vững chắc để thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Trước trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và Lãnh đạo Cục giao phó, là đơn vị mới thành lập nhưng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục C06 trong việc kiện toàn tổ chức, ổn định phòng làm việc cho cán bộ chiến sĩ. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã phân chia các nhóm công việc và thành lập các Tổ chuyên môn phụ trách tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân và công tác xây dựng, triển khai 2 dự án.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, chỉ trong thời gian ngắn, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2021. Đây là dấu mốc lịch sử khi 2 Dự án công nghệ thông tin chưa từng có tiền lệ, lớn nhất từ trước đến nay về đích đúng hạn, đã khẳng định sự quyết tâm của toàn lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Trung tâm, như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nhấn mạng “Đây vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng Công an nhân dân“.

Chiến dịch thần tốc, chiến dịch lịch sử hoàn thành những mục tiêu cơ bản trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Đây là “tài nguyên quốc gia đắt giá” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 06 để tiếp tục phát huy giá trị, phát triển ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm tốt hơn yêu cầu phòng chống tội phạm và quản trị đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng làm nền tảng quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam.

“Tự hào và phát huy truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư nguyện đoàn kết một lòng, vượt lên mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại xứng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư nhấn mạnh.


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/trung-tam-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-to-chuc-gap-mat-nhan-ngay-truyen-thong-20220716145126672.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com