Trung ương tổ chức bỏ phiếu tin tưởng các thành viên Ban Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư

Trung ương tổ chức bỏ phiếu tin tưởng các thành viên Ban Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư

Mở đầu cuộc họp giữa kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 15/5, Hội nghị giữa kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiến hành bỏ phiếu tin tưởng đối với các thành viên Ban Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư khóa XIII. Đồng thời, các thành viên cũng có cơ hội để đưa ra ý kiến về Báo cáo đánh giá sự lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư giữa kỳ, cũng như những nhiệm vụ quan trọng đến cuối kỳ Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề khác.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Đánh giá và triển vọng tương lai

Hội nghị giữa kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có nhiệm vụ tổng kết và đánh giá một cách khách quan và toàn diện những thành tựu đã đạt được từ đầu kỳ khóa XIII đến nay. Đồng thời, nhìn nhận những hạn chế, điểm yếu còn tồn tại, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra từ đó.

Xem thêm:   Thủ tướng Nhật Bản đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị cũng nhìn nhận bối cảnh mới, gồm những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức xen kẽ. Từ đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đưa ra những chủ trương, quyết sách quan trọng cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối kỳ khóa XIII.

Theo lịch trình, Hội nghị Trung ương giữa kỳ này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày 17/5, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ đây đến cuối kỳ.

Đối mặt với thách thức khó lường

Việc thực hiện nhiệm vụ này đang diễn ra trong bối cảnh thế giới và nội địa đang và sẽ tiếp tục có những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó đoán; đồng thời mức khó khăn và thách thức cũng lớn hơn so với dự báo và so với các kỳ gần đây.

Khi khai mạc Hội nghị Trung ương giữa kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi các đại biểu thể hiện quan điểm của mình về mức độ tin tưởng đối với từng thành viên Ban Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và quyền lực của Đảng. Điều này sẽ giúp Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ phát triển mới.

Xem thêm:   Thủ tướng Ấn Độ lập kỷ lục thế giới với buổi tập yoga chủ trì

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị

Quy định về việc bỏ phiếu tin tưởng

Liên quan đến việc bỏ phiếu tin tưởng, vào đầu tháng 2, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 96 về việc này. Quy định này áp dụng cho việc bỏ phiếu tin tưởng đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Phạm vi và đối tượng bỏ phiếu tin tưởng bao gồm các cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, các cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm bỏ phiếu không thực hiện việc bỏ phiếu tin tưởng.

Bỏ phiếu tin tưởng được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa kỳ của đại hội Đảng các cấp).

Kết quả của việc bỏ phiếu tin tưởng sẽ được công bố tại các hội nghị bỏ phiếu. Đối với thành viên Ban Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư, kết quả này sẽ được công khai trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nguồn: Tin Nóng Trong Ngày

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com