Xem xét sự gương mẫu của bản thân, vợ, chồng, con khi đánh giá phiếu tín nhiệm

Lấy phiếu tín nhiệm: Đánh giá chất lượng lãnh đạo và quản lý

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng mới đây đã ký ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị [^1^]. Lấy phiếu tín nhiệm là một công việc quan trọng trong việc đánh giá cán bộ và được thực hiện định kỳ.

Lấy phiếu tín nhiệm và tính chất chủ trương của Đảng

Lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Việc này nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, và đặc biệt là người được lấy phiếu tín nhiệm và người tham gia bỏ phiếu tín nhiệm.

Phạm vi và đối tượng lấy phiếu tín nhiệm

Lấy phiếu tín nhiệm áp dụng cho cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc. Cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu thì không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm [^1^].

Xem thêm:   Người đàn ông bóp cổ, dọa giết bác sĩ vì con hóc xương phải chờ 30 phút

Xem xét gương mẫu của bản thân và gia đình

Lấy phiếu tín nhiệm còn xem xét đến sự gương mẫu của bản thân và gia đình trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc duy trì liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Ngoài ra, việc đánh giá cũng nhìn vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu khác từ đầu nhiệm kỳ cho đến thời điểm lấy phiếu [^1^].

Sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm và công tác quản lý cán bộ

Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ sử dụng để đánh giá cán bộ và làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Khi có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ sẽ đưa ra các biện pháp như loại bỏ khỏi quy hoạch các vị trí cao hơn hoặc thay đổi công tác. Nhưng khi có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên, cấp có thẩm quyền sẽ tiến hành miễn nhiệm và bố trí công tác thấp hơn mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm [^1^].

Quy định 96 là một bước tiến mới để tăng cường sự minh bạch, dân chủ và trách nhiệm trong hệ thống chính trị. Sẽ rất hữu ích nếu mọi cá nhân và gia đình đều thực hiện tốt công tác chính trị, tuân thủ pháp luật và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đất nước.

Xem thêm:   40 nước kêu gọi Nga trao trả nhà máy hạt nhân Ukraine

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Tin Nóng Trong Ngày [^2^].

[^1^]: Nguồn: Đọc bản tin
[^2^]: Xem thêm tại Tin Nóng Trong Ngày

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com