Browsing Category

Văn Khấn

Văn khấn giao thừa ngoài trờiNam mô A Di Đà Phật (3 lần)Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn…
Read More...

Chia sẻ cách chuẩn bị đồ cúng và bài văn khấn cáo giỗ ngoài mộ trước ngày giỗ Tiên Thường. Các bài văn khấn ngoài mộ trước ngày giỗ Tiên Thường chuẩn xác nhấtVăn khấn cúng cáo giỗ…
Read More...