Vẻ đẹp của những diêm dân trên cánh đồng muối Lý Nhơn

Vẻ đẹp của những diêm dân trên cánh đồng muối Lý Nhơn


Về đồng muối Lý Nhơn, cùng diêm dân Sài Gòn trĩu vai gánh ‘qùa của biển’

Source link: https://vietnamnet.vn/tham-dong-muoi-ly-nhon-cung-diem-dan-sai-gon-triu-vai-ganh-qua-cua-bien-826589.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.