Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến hầu tòa phúc thẩm

Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến hầu tòa phúc thẩm


Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến hầu tòa phúc thẩm

Source link: https://vietnamnet.vn/cuu-pho-chu-tich-tp-hcm-tran-vinh-tuyen-hau-toa-xin-giam-nhe-hinh-phat-2018073.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *