Bánh ướt nằm lò sưởi giá 2.000 đồng, khách lập kỷ lục ăn 70 đĩa ‘đã thèm’

Bánh ướt nằm lò sưởi giá 2.000 đồng, khách lập kỷ lục ăn 70 đĩa 'đã thèm'


Bánh ướt nằm lò sưởi giá chỉ 2.000 đồng, khách lập kỷ lục ăn 70 đĩa ‘đã thèm’

Source link: https://vietnamnet.vn/banh-uot-nam-lo-suoi-gia-2-000-dong-khach-lap-ky-luc-an-70-dia-da-them-2074116.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *