Nguyên trưởng khoa Nội tim mạch ở Quảng Nam lãnh án vì gian lận bảo hiểm y tế

Nguyên trưởng khoa Nội tim mạch ở Quảng Nam lãnh án vì gian lận bảo hiểm y tế


Nguyên trưởng khoa Nội tim mạch ở Quảng Nam lãnh án vì gian lận bảo hiểm y tế

Source link: https://vietnamnet.vn/nguyen-truong-khoa-noi-tim-mach-o-quang-nam-lanh-an-vi-gian-lan-bao-hiem-y-te-2023329.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.