Nhà này có hết người đâu mà bắt dâu trưởng phục vụ Tết nội mãi

Nhà này có hết người đâu mà bắt dâu trưởng phục vụ Tết nội mãi


‘Nhà này có hết người đâu mà bắt dâu trưởng phục vụ Tết nội mãi’

Source link: https://vietnamnet.vn/nha-nay-co-het-nguoi-dau-ma-cu-bat-dau-truong-phuc-vu-tet-noi-mai-2094779.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *