Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật tự nguyện từ chức

Ngày 8/9, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị ký, ban hành thông báo kết luận về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật tự nguyện từ chức - 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (Ảnh: VGP).

Thông báo kết luận nêu rõ, Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức; nếu không tự nguyện xin từ chức, cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Đối với cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng. Với cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét bố trí cụ thể từng trường hợp. Nếu thời gian công tác còn dưới 5 năm, Bộ Chính trị sẽ xem xét, bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể với những cán bộ là ủy viên Trung ương Đảng.

Với cán bộ ở cơ quan Trung ương và địa phương, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

Nếu thời gian công tác còn từ 5 năm trở lên, cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì được cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

Theo Bộ Chính trị, việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Chủ trương này nhằm kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ.

Định hướng mới của Bộ Chính trị cũng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-chinh-tri-khuyen-khich-can-bo-bi-ky-luat-tu-nguyen-tu-chuc-20220908170851599.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *