Bộ ngành lòng vòng khi địa phương xin ý kiến, Thủ tướng ra lệnh chấn chỉnh

Trước tình trạng nhiều kiến nghị, đề xuất của địa phương gửi các bộ, cơ quan chưa được giải quyết, trả lời, hướng dẫn kịp thời hoặc có trả lời, hướng dẫn nhưng còn chung chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện chấn chỉnh tình trạng này.

Công điện của Thủ tướng nêu thực tế nhiều kiến nghị, đề xuất của địa phương gửi các bộ, cơ quan chưa được giải quyết, trả lời, hướng dẫn kịp thời. Cá biệt, có một số trường hợp rất chậm trễ, để tồn đọng kéo dài; có trường hợp trả lời, hướng dẫn nhưng còn chung chung, né tránh, không rõ quan điểm, không đúng vấn đề cần được giải quyết.

Bộ ngành lòng vòng khi địa phương xin ý kiến, Thủ tướng ra lệnh chấn chỉnh - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành khi nhận được kiến nghị của địa phương phải trả lời rõ ràng, dứt khoát, không đùn đẩy (Ảnh: VGP).

Cũng theo Thủ tướng, việc phối hợp giữa một số bộ, cơ quan để giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương nhiều lúc chưa chặt chẽ, kịp thời; một số cơ quan chủ trì lạm dụng việc lấy ý kiến phối hợp để né tránh trách nhiệm…

Vì thế, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Với những kiến nghị, đề xuất của UBDN cấp tỉnh và của các đơn vị đã gửi lên bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu giải quyết theo đúng thẩm quyền và thời hạn. Đặc biệt, phải giải quyết ngay những vấn đề tồn đọng, quá thời hạn chưa được xử lý, không để tiếp tục chậm trễ, kéo dài.

“Trường hợp vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, bộ, ngành thì các bộ, cơ quan nhận được kiến nghị, đề xuất phải có văn bản trả lại ngay, nêu rõ lý do và căn cứ của việc không xem xét, giải quyết, không phải thẩm quyền”, theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ.

Đối với kiến nghị, đề xuất của địa phương cần lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, Thủ tướng chỉ đạo khi nhận được kiến nghị, các bộ, cơ quan chủ trì phải có ngay văn bản gửi cơ quan liên quan để lấy ý kiến, trong đó nêu rõ vấn đề lấy ý kiến, thời hạn trả lời.

“Tuyệt đối không lấy ý kiến phối hợp của bộ, cơ quan không liên quan. Sau khi nhận được ý kiến của bộ, cơ quan phối hợp, bộ chủ trì có trách nhiệm xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản trả lời, hướng dẫn ngay, rõ ràng, dứt khoát, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm”, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt.

Ông đồng thời đề nghị xử lý theo quy định với những trường hợp để quá hạn mà không trả lời hoặc chậm trả lời kiến nghị.

Mặt khác, về phía địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trường hợp cần thiết, Thủ tướng nhấn mạnh chủ tịch UBND cấp tỉnh đề nghị làm việc với bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan để xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành cùng lãnh đạo các địa phương báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng phụ trách những kiến nghị chưa được giải quyết kịp thời trước ngày 15/5.


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-nganh-long-vong-khi-dia-phuong-xin-y-kien-thu-tuong-ra-lenh-chan-chinh-20230505085902105.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com