Đà Nẵng chi tiền cho cán bộ đi học thêm văn bằng luật

[ad_1]

Mỗi cán bộ đi học luật được hỗ trợ gần 40 triệu đồng

Ngày 21/9, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng thông qua tờ trình chính sách hỗ trợ văn bằng đại học thứ hai ngành luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, người được hỗ trợ đi học luật phải có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên.

Thời gian công tác còn lại sau khi hoàn thành chương trình đào tạo văn bằng đại học thứ hai ngành luật phải đủ ít nhất 5 năm đối với lãnh đạo, quản lý hoặc ít nhất 10 năm đối với công chức, viên chức chuyên môn, tính đến thời điểm nghỉ hưu.

Người được cử đi học có ít nhất 2 năm liên tục trước thời điểm được cử đi đào tạo được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Người có nhu cầu tham gia chính sách này do các trường đại học chuyên ngành về pháp luật mở lớp tại Đà Nẵng sẽ được hưởng trợ cấp tốt nghiệp một lần với kinh phí bằng 50% học phí.

Đà Nẵng chi tiền cho cán bộ đi học thêm văn bằng luật - 1

UBND TP Đà Nẵng cho rằng, việc hoàn thiện, nâng cao kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật, trình độ chuyên môn về pháp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là hết sức cần thiết (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo tham mưu của Sở Nội vụ Đà Nẵng, đào tạo văn bằng hai ngành luật khoảng 2,5 năm với 109 tín chỉ. Mức học phí toàn khóa học khoảng 75 triệu đồng. Như vậy, mỗi người đăng ký đi học luật sẽ được hỗ trợ kinh phí hơn 37 triệu đồng.

Qua tổng hợp, có khoảng 60 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nhu cầu đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn.

Cán bộ có chuyên môn ngành luật chỉ chiếm 4%

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc chuẩn hóa trình độ pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Theo thống kê, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành tính đến năm 2022 là 18 người trong tổng số 20 cơ quan, đơn vị, trong đó chỉ có 8 người làm chuyên trách.

Tính đến tháng 6, số lượng cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đào tạo chuyên môn ngành luật đang công tác chỉ chiếm khoảng 4%. Cụ thể, có 998 người trên tổng số 23.981 cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền.

UBND TP Đà Nẵng nhận định, đội ngũ làm công tác pháp chế chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác xây dựng pháp luật, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

Một số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế chưa có kinh nghiệm chuyên môn nên việc phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời trong thực thi công vụ vẫn còn hạn chế.

Đối với đội ngũ làm công tác chuyên môn, trình độ pháp luật chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến tham mưu ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật hoặc áp dụng pháp luật vào thực thi công vụ chưa sâu sát, phù hợp với thực tiễn.

Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng cho rằng, việc hoàn thiện, nâng cao kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật, đặc biệt là trình độ chuyên môn về pháp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là hết sức quan trọng và cần thiết.

[ad_2]
Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/da-nang-chi-tien-cho-can-bo-di-hoc-them-van-bang-luat-20230921171655448.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *