Nhà hàng biểu tượng trong phim của Thành Long, Châu Tinh Trì chính thức ‘sập tiệm’

Nhà hàng biểu tượng trong phim của Thành Long, Châu Tinh Trì chính thức 'sập tiệm'


Nhà hàng nổi 40 năm tuổi, biểu tượng trong các phim Hồng Kông chính thức ‘sập tiệm’

Source link: https://vietnamnet.vn/nha-hang-noi-40-nam-tuoi-bieu-tuong-trong-cac-phim-hong-kong-chinh-thuc-sap-tiem-2027360.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.