Tự giải đoán giấc mơ

0

Lời Nói Đầu

Những ý thức hệ tôn giáo, chù nghĩa độc tôn thường ngăn chặn sự phát triển khoa học và tự do tư tưởng của con người. Mọi khám phá khoa học, mọi tư tưởng trái ngược với ý thức hệ tôn giáo, chù nghĩa độc tôn đều bị lên án và phải diệt trừ. Ngày nay khoa học đã đạt được nhiều thành quả trong mọi ngành với nhiều phát minh, khám phá kỳ diệu; Nhưng thực ra, còn nhiều điều khoa học chưa giải thích nỗi như giấc mơ, có linh hồn hay không?. Những tiến bộ khoa học đã đẩy lui đi phần nào quan niệm thần thánh, mê tín dị đoan của con người. Nhưng xã hội càng văn minh, cuộc sống của con người càng ngày càng có mối quan hệ phức tạp và biến động. Do đó con người cũng muốn biết số mệnh kể cả những người có học thức cao.Từ quan niệm số mệnh, hầu hết các dân tộc trên thế giới đều lưu truyền các hình thức bói toán (khoa tử vi, xem tướng, xem chỉ tay…). Có những nhà khoa học không tin giá trị của môn bói toán. Họ cho những người tin bói toán là mê tín. Sự thật có nhiều điều, nhà khoa học chưa hiểu rõ, không giải đáp được thì không thể hoàn toàn phủ nhận các sự kiện của người khác nêu ra. Chúng ta biết con người là một tiểu vũ trụ, khả năng của con người rất lớn, nhưng chúng ta tìm hiểu về nó chẳng bao nhiêu. Thực tế, con người có những khả năng kỳ diệu như sau: *Thiên nhỉ thông (Clairaudience): Người có khả năng nghe được những âm thanh và những tiếng nói từ một nơi khác, không cần dùng đến tai. *Thiên nhãn thông(Clairvoyance): Người có khả năng nhìn thấy được những những vật thể nằm ngoài phạm vi tiếp nhận của những giác quan con người. *Trực giác(Intuition): Người có khả năng nhận biết được một kiến thức, một sự việc một cách tức thời, không cần thông qua sự lý giải, lý́ luận , phân tích của cái trí. *Thấu cảm xúc(Clairsentience): Người có khả năng thấy được những biến cố quá khứ, hiện tại, tương lai qua “cảm giác”, khả năng nhìn thấu cảm xúc của người sống cũng như người chết. Những bộ môn Thiền của đạo Phật, Yoga…có thể đạt những thành quả trên, tùy theo mục đích, phương pháp tập, nhanh hay chậm, đạt được hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đặc biệt, với những người tập luyện giấc mơ có thể dùng ý nghĩ để vượt ra khỏi thân xác bị giới hạn vào một khoảng không gian và thời gian. Nghiên cứu những hiện tượng trên giúp cho ta hiểu biết về thế giới tâm linh.

Tôi tin rằng không một nhà tiên tri nào có thể đoán đúng trong trò chơi sấp ngửa. Khi tôi tung đồng tiền lên, tôi có thể làm cho đồng tiền http://cotab.com ngửa hoặc sấp theo ý mình. Nói như vậy các bạn hiểu đồng tiền có hai mặt giống nhau. Số phận phần lớn do mình quyết định. Các bạn phải tự tìm hiểu bí ẩn cuộc đời và thay đổi cái gốc số mệnh. Bạn có tin vào số mệnh hay không? Nếu bạn không tin vào số mệnh, bạn có thể thay đổi cuộc đời không? Nếu bạn tin vào số mệnh, bạn có thể thay đổi số mệnh không? Tôi tin vào số mệnh, tôi có thể thay đổi số mệnh. Người ta thường nói: “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Biết trước bao giờ cũng tốt hơn là không biết. Biết số mệnh sẽ tìm cách hóa giải để được bình an. Biết số để cải số. Phải biết làm điều thiện tránh việc ác. Hãy cố gắng làm hết sức mình rồi Trời sẽ giúp cho. Tôi biết việc nghiên cứu tử vi, chỉ tay, và nhân tướng học mất rất nhiều thời gian; Kết quả chưa thật tối ưu.

Tôi tìm phương cách khác, giấc mơ sẽ giải đoán tương lai của tôi bởi vì nó quá dễ học, ngay cả người mù chữ. Bạn không tin giấc mơ có thể tiên đoán tương lai; làm sao có giấc mơ tương lai. Bạn phải tập trung, thực hành và kiên nhẫn để có một giấc mơ tương lai. Tôi đã nghe nói: “gieo một suy nghĩ, gặt một hành động; gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một tính cách; gieo một tính cách, gặt một số phận.”. Tôi luôn luôn suy nghĩ về giấc mơ. Giấc mơ đóng vai trò quan trọng đối với tôi vì nó dạy cho tôi hiểu biết về những gì là điều thiện, điều ác, báo động trước các bệnh tật xảy đến, tiên đoán một biến cố nào đó sắp xảy ra trong tương lai gần hoặc xa. Ebook này sẽ giới thiệu đến các bạn khám phá giấc mơ dựa trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm của người đi trước.

Chúng tôi mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn đọc gần xa.

Xem và tải MIỄN PHÍ: Tự giải đoán giấc mơ.PDF

© 2024, Nóng Trong Ngày. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply