Ứng Dụng 64 Quẻ Kinh Dịch Trong Kinh Doanh

0

Doanh nhân mà đọc quyển sách này giống như họ thực hành thiền định cho kinh doanh vậy. Nhà kinh doanh không phải lúc nào cũng duy trì trạng thái bận rộn cả ngày. Họ cần chút yên tĩnh tâm hồn để lắng đọng mọi lo toan, bình tĩnh sáng suốt mà suy nghĩ ra con đường đúng đắn để đi, tránh những quyết định vội vã sai lầm.

Phần 1: giới thiệu và 10 quẻ đầu tiên: Bát Thuần Kiền, Bát Thuần Khôn, Thủy Lôi Truân, Sơn Thủy Mông, Thủy Thiên Nhu, Thiên Thủy Tụng, Địa Thủy Sư, Thủy Địa Tỷ, Phong Thiên Tiểu Súc, Thiên Trạch Lý

Phần 2: 10 quẻ Địa Thiên Thái, Thiên Địa Bĩ, Thiên Hỏa Đồng Nhân, Hỏa Thiên Đại Hữu, Địa Sơn Khiêm, Lôi Địa Dự, Trạch Lôi Tùy, Sơn Phong Cổ, Địa Trạch Lâm

Phần 3: gồm 10 quẻ tiếp theo: Hỏa Lôi Phệ Hạp, Sơn Hỏa Bí, Sơn Địa Bác, Địa Lôi Phục, Thiên Lôi Vô Vọng, Sơn Thiên Đại Súc, Sơn Lôi Di, Trạch Phong Đại Quá, Bát Thuần Khảm, Bát Thuần Ly

Phần 4: gồm 10 quẻ tiếp theo: Trạch Sơn Hàm, Lôi Phong Hằng, Thiên Sơn Độn, Lôi Thiên Đại Tráng, Hỏa Địa Tấn, Địa Hỏa Minh Di, Phong Hỏa Gia Nhân, Hỏa Trạch Khuê, Thủy Sơn Kiển, Lôi Thủy Giải.

Phần 5: gồm 10 quẻ tiếp theo: Sơn Trạch Tổn, Phong Lôi Ích, Trạch Thiên Quải, Thiên Phong Cấu, Trạch Địa Tụy, Địa Phong Thăng, Trạch Thủy Khốn, Thủy Phong Tỉnh, Trạch Hỏa Cách, Hỏa Phong Đỉnh

Phần 6: gồm 10 quẻ: Bát Thuần Chấn, Bát Thuần Cấn, Phong Sơn Tiệm, Lôi Trạch Quy Muội, Lôi Hỏa Phong, Hỏa Sơn Lữ, Bát Thuần Tốn, Bát Thuần Đoài, Phong Thủy Hoán, Thủy Trạch Tiết

Phần 7: gồm 4 quẻ cuối: Phong Trạch Trung Phu, Lôi Sơn Tiểu Quá, Thủy Hỏa Ký Tế, Hỏa Thủy Vị Tế và phần Mạn đàm về mưu lược kinh doanh

Phần 8: Từ Kinh Dịch đến văn hóa Kinh doanh – Trương Kiến Trí

Xem và tải MIỄN PHÍ: Ứng Dụng 64 Quẻ Kinh Dịch Trong Kinh Doanh

© 2024, Nóng Trong Ngày. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply