Công bố dự thảo kiểm tra Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ

Ngày 24/11, Đoàn kiểm tra số 889 của Bộ Chính trị do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn, có buổi làm việc để thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Dự thảo báo cáo ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26 của Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, trong các năm 2019-2023, đơn vị đã ban hành, tham mưu ban hành 203 văn bản pháp luật quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, điển hình…

Công bố dự thảo kiểm tra Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ - 1

Đại diện đoàn kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ (Ảnh: Hồng Phong).

Hàng năm, cơ quan này đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó có 47 cuộc thanh tra chuyên ngành tại các bộ, ngành, địa phương; phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ.

Xem thêm:   Toàn cảnh cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sắp thông xe

Cùng với đó, đơn vị đã quan tâm sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ…

Ngoài các kết quả trên, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ sớm khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả mà Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đạt được trong thời gian qua.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu thời gian tới, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26. 

Công bố dự thảo kiểm tra Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ - 2

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hồng phong).

Ngoài ra, đơn vị cần tập trung tham mưu triển khai, sớm đưa các quy định mới được ban hành trong công tác cán bộ vào thực tiễn, nhất là các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; về thu hút, trọng dụng nhân tài; kiểm định chất lượng đầu vào công chức; cải cách chính sách tiền lương theo vị trí việc làm…

Xem thêm:   Thủ tướng: Tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai

Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ được yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra về công tác cán bộ; về việc đánh giá cán bộ và việc thực hiện chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Đồng thời, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tham mưu có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/cong-bo-du-thao-kiem-tra-ban-can-su-dang-bo-noi-vu-20231124203044981.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com